Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Kroužky | ZŠ Zlín Slovenská

Zájmové kroužky školní družiny

Informace k zájmovým kroužkům ve školním roce 2021/2022

Žáci, kteří pravidelně navštěvují školní družinu mají zájmové kroužky zdarma v rámci poplatku za ŠD. Zájmové kroužky mohou navštěvovat i žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD. Pro tyto žáky je platba stejná jako v případě docházky do ŠD (jeden zájmový kroužek odpovídá jednomu dni ŠD v týdnu). Přednostně budou do zájmových kroužků ŠD přijímáni žáci pravidelně navštěvující ŠD. U některých zájmových kroužků je požadována úhrada za spotřební materiál.

Závazné přihlášení žáka do zájmového kroužku se provádí zasláním vyplněné přihlášky do zájmového kroužku vychovatelce ŠD, která příslušný kroužek vede,
a to nejpozději do 10. 9. 2021. Přihlášku naleznete na https://www.zsslovenska.eu/druzina/dokumenty.

Zájmový kroužek bude otevřen při naplnění minimálního počtu 10 dětí.

Pravidelná činnost zájmových kroužků začíná 20. 9. 2021.

Nabídka zájmových kroužků školní družiny ve školním roce 2021/2022 (ke stažení zde)

 

Náplň zájmových kroužků

 

Angličtina

Výuka anglického jazyka hravou konverzační formou. Děti si osvojí základní slovíčka a fráze díky líbivým písničkám a říkadlům.

 

Flétna

Kroužek je určen pro začátečníky i pro děti, které již na flétnu hrály. Pracujeme s učebnicí profesora Václava Žilky doplněné dalšími zdroji.

V hodinách se věnujeme dechovým cvičením, zpěvu, společným hrám a naučíme se hrát podle not. Vystupujeme i před rodiči.

 

Fotbal/florbal

Zaměření na rozvoj pohybových dovedností s důrazem na obratnost, koordinaci a všestranný rozvoj pohybových dovedností.

Při výuce si děti upevňují aktivaci výkonů ve prospěch týmových cílů, učí se zvládat své emoce,

respektovat pravidla hry a tolerovat různý stupeň výkonosti svých vrstevníků.

 

Keramika (začátečníci)

Tvořivá práce s hlínou a glazurami. Rozvoj práce s jemnou motorikou, modelování, lepení apod.

Děti postupně získají dostatek zkušeností pro vyjádření vlastního nápadu.

 

Keramika

Seznámení s různými technikami modelování s keramickou hlínou, používáním keramických glazur a engobami.

Z keramických technik si děti vyzkouší modelování z volné ruky, vyvalovaní a vykrajovaní z plátu.

Naučí se různé techniky zdobení umělecké keramiky a vyzkouší si různé typy keramických hlín.

 

Kreativní svět

Tvořivý kroužek, ve kterém děti pracují netradiční technikou z recyklovatelného materiálu, přírodnin, keramické hlíny a výtvarných potřeb.

 

Kuchtík

Děti se seznámí s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, základními technikami vaření a teorií o zdravých potravinách a chutích.

 

Malý herec

Hry a cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Děti se naučí základním principům divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práci s prostorem.

Veřejná vystoupení před rodiči i před dětmi z MŠ.

 

Poznáváme přírodu

Celoroční pobyt v okolí školy, kde děti získají zábavnou formou vědomosti o přírodě.

V případě nepříznivého počasí promítání filmů s přírodovědnou tématikou, přírodovědné hry kvízy a soutěže.

 

Sportík

Pro všechny děti, které mají radost z pohybu. Naučí se základům atletiky, gymnastiky a míčových her.

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj a týmovou spolupráci.

 

Šachy/deskové hry

Děti se naučí základům královské hry. Procvičí si mozkové závity, logické a strategické myšlení.

Naučí se nenaříkat a nehledat výmluvy. Seznámí se se zákonitostmi této hry, naučí se podrobně pravidla a zdokonalí se v šachové taktice.

 

Šikulové

Tvořivý a kreativní kroužek, ve kterém si děti vyrobí předměty a dárečky speciálními metodami z různorodých materiálů pro sebe i své blízké.

 

Výtvarný kroužek

Seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je malba temperovými barvami, tuší,

malování do klovatiny, kreslení, papírová prostorová tvorba atd. Rozvoj fantazie, kreativity a hravosti.

 

Zručně ručně

Základy práce různých technik s materiálem a používáním speciálních pomůcek.

Technika lepení, drátování, háčkování, řezání, stříhání, práce s filcem i korálky. Rozvoj jemné motoriky,

estetického cítění, ale i trpělivosti. Děti si vyzkouší práci na šicím stroji i práci na big shotu.

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001