Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Kroužky | ZŠ Zlín Slovenská

Zájmové kroužky školní družiny

Informace k zájmovým kroužkům ve školním roce 2021/2022

Žáci, kteří pravidelně navštěvují školní družinu mají zájmové kroužky zdarma v rámci poplatku za ŠD. Zájmové kroužky mohou navštěvovat i žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují ŠD. Pro tyto žáky je platba stejná jako v případě docházky do ŠD (jeden zájmový kroužek odpovídá jednomu dni ŠD v týdnu). Přednostně budou do zájmových kroužků ŠD přijímáni žáci pravidelně navštěvující ŠD. U některých zájmových kroužků je požadována úhrada za spotřební materiál.

Závazné přihlášení žáka do zájmového kroužku se provádí zasláním vyplněné přihlášky do zájmového kroužku vychovatelce ŠD, která příslušný kroužek vede, a to nejpozději do 10. 9. 2021.

Přihlášku naleznete na https://www.zsslovenska.eu/druzina/dokumenty.

Zájmový kroužek bude otevřen při naplnění minimálního počtu 10 dětí.

Pravidelná činnost zájmových kroužků začíná 20. 9. 2021.

Náplň zájmových kroužků

 

Angličtina

Výuka anglického jazyka hravou konverzační formou. Děti si osvojí základní slovíčka a fráze díky líbivým písničkám a říkadlům.

 

Flétna

Kroužek je určen pro začátečníky i pro děti, které již na flétnu hrály. Pracujeme s učebnicí profesora Václava Žilky doplněné dalšími zdroji.

V hodinách se věnujeme dechovým cvičením, zpěvu, společným hrám a naučíme se hrát podle not. Vystupujeme i před rodiči.

 

Fotbal/florbal

Zaměření na rozvoj pohybových dovedností s důrazem na obratnost, koordinaci a všestranný rozvoj pohybových dovedností.

Při výuce si děti upevňují aktivaci výkonů ve prospěch týmových cílů, učí se zvládat své emoce,

respektovat pravidla hry a tolerovat různý stupeň výkonosti svých vrstevníků.

 

Keramika (začátečníci)

Tvořivá práce s hlínou a glazurami. Rozvoj práce s jemnou motorikou, modelování, lepení apod.

Děti postupně získají dostatek zkušeností pro vyjádření vlastního nápadu.

 

Keramika

Seznámení s různými technikami modelování s keramickou hlínou, používáním keramických glazur a engobami.

Z keramických technik si děti vyzkouší modelování z volné ruky, vyvalovaní a vykrajovaní z plátu.

Naučí se různé techniky zdobení umělecké keramiky a vyzkouší si různé typy keramických hlín.

 

Kreativní svět

Tvořivý kroužek, ve kterém děti pracují netradiční technikou z recyklovatelného materiálu, přírodnin, keramické hlíny a výtvarných potřeb.

 

Kuchtík

Děti se seznámí s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, základními technikami vaření a teorií o zdravých potravinách a chutích.

 

Malý herec

Hry a cvičení zaměřené na rozvoj fantazie, motoriky, vyjadřovacích schopností a samostatného vystupování před kolektivem.

Děti se naučí základním principům divadelního vystupování, jako je styl a způsob řeči, držení a pozice těla, práci s prostorem.

Veřejná vystoupení před rodiči i před dětmi z MŠ.

 

Poznáváme přírodu

Celoroční pobyt v okolí školy, kde děti získají zábavnou formou vědomosti o přírodě.

V případě nepříznivého počasí promítání filmů s přírodovědnou tématikou, přírodovědné hry kvízy a soutěže.

 

Sportík

Pro všechny děti, které mají radost z pohybu. Naučí se základům atletiky, gymnastiky a míčových her.

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj a týmovou spolupráci.

 

Šachy/deskové hry

Děti se naučí základům královské hry. Procvičí si mozkové závity, logické a strategické myšlení.

Naučí se nenaříkat a nehledat výmluvy. Seznámí se se zákonitostmi této hry, naučí se podrobně pravidla a zdokonalí se v šachové taktice.

 

Šikulové

Tvořivý a kreativní kroužek, ve kterém si děti vyrobí předměty a dárečky speciálními metodami z různorodých materiálů pro sebe i své blízké.

 

Výtvarný kroužek

Seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je malba temperovými barvami, tuší,

malování do klovatiny, kreslení, papírová prostorová tvorba atd. Rozvoj fantazie, kreativity a hravosti.

 

Zručně ručně

Základy práce různých technik s materiálem a používáním speciálních pomůcek.

Technika lepení, drátování, háčkování, řezání, stříhání, práce s filcem i korálky. Rozvoj jemné motoriky,

estetického cítění, ale i trpělivosti. Děti si vyzkouší práci na šicím stroji i práci na big shotu.

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001