Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Platby a kredit | ZŠ Zlín Slovenská

Platby a kredit

Termíny pro doplnění kreditu

ČERVEN    
1. 6. – čtvrtek    
2. 6. – pátek    
5. 6. – pondělí    
14. 6. - středa    
     
     
Kredit se doplňuje pouze ve stanovených termínech v době od 7:00 do 14:00 hod.

Změna termínu a času vyhrazena.

Údaje pro zřízení inkasa pro platbu stravného

Platba probíhá ve prospěch účtu číslo 35 - 1422461389/0800.

Povolená částka inkasa musí být minimálně 800,- Kč. Inkaso probíhá vždy k 20. dni v měsíci a bude inkasována částka potřebná na následující měsíc. Při povolování inkasa nezadávejte žádný variabilní symbol!

Vedoucí školní jídelny musíte odevzdat číslo účtu, ze kterého bude inkaso probíhat, dále jméno, datum narození a třídu dítěte.

V případě, že jsou na škole sourozenci, povolujete inkaso pouze jedenkrát, jen minimální částka musí být vyšší (1.600Kč ...).

Cena oběda je stanovena na základě vyhlášky č. 463/2011, příloha č.2 - finanční limity na nákup potravin. Tato vyhláška je novelizací vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

Cena stravného na naší škole

žáci 7 - 10 let 33,- Kč
žáci 11 - 14 let 34,- Kč
žáci 15 a více let 36,- Kč

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování + inkaso

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na základě věku dovršeného v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001