Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Platby stravného | ZŠ Zlín Slovenská

Platby stravného

Hotovostní platba probíhá každé pondělí a středu od 7 - 10 hodin.

Stravné se doplňuje pouze ve stanovených termínech. Změna termínu a času vyhrazena.

 

Údaje pro platbu stravného

BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD

Od 4. 9. 2023 nelze zřídit inkasní převod. Pro žáky, kteří mají zřízeno, pokračuje inkaso dál.

JEDNORÁZOVÝ / TRVALÝ PŘEVOD

Převod probíhá ve prospěch účtu číslo 35 - 1422461389/0800. Variabilní symbol - evidenční číslo žáka (naleznete v elektronické ŽK).

Cena oběda je stanovena na základě vyhlášky č. 463/2011, příloha č.2 - finanční limity na nákup potravin. Tato vyhláška je novelizací vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008Sb.

 

Cena stravného na naší škole

žáci 7 - 10 let 33,- Kč
žáci 11 - 14 let 34,- Kč
žáci 15 a více let 36,- Kč

Přihláška ke stravování - Přihláška-ke-stravovaní

Do věkových kategorií jsou žáci zařazeni na základě věku dovršeného v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001