Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Vnitřní řád jídelny | ZŠ Zlín Slovenská

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace

Vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů platných hygienických předpisů.

Vnitřní-řád-ŠJ-2023

Stručný obsah

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

II. Provoz školní jídelny, organizace činnosti

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

IV. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní jídelně

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001