Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) | ZŠ Zlín Slovenská

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

V rámci poradenství nabízí škola rodičům a žákům pomoc v oblasti:

 • předcházení školní neúspěšnosti žáků
 • výchovných a studijních problémů
 • problémů ve vztazích
 • otázek ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků a případných podpůrných opatření
 • kariérového poradenství - informační a poradenskou podporu při volbě budoucího povolání a pozdějšího profesního uplatnění
 • integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péče o žáky nadané a mimořádně nadané
 • budování příznivého prostředí pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • dlouhodobé péče o neprospívající žáky a o vytváření předpokladů pro snižování jejich počtu
 • rychlého řešení pomoci jednotlivým žákům a třídním kolektivům při aktuálních problémech
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení
 • prevenci vzniku úrazu
 • prohlubování a zlepšování komunikace mezi školou a rodiči

Konzultace pro rodiče a žáky - po domluvě

Výchovný poradce pro I. stupeň

Mgr. Karolina Šišková, telefon: 577 006 533, e-mail: siskova@zsslovenska.eu 

Výchovný poradce pro II. stupeň

Mgr. Markéta Brázdová, telefon: 577 006 528, e-mail: brazdova@zsslovenska.eu 

Kariérový poradce

Ing. Ivana Pospíšilová, telefon: 577 006 545, e-mail: pospisilova@zsslovenska.eu

Školní psycholog

MSc. Lucie Radová, telefon: 577 006 543, e-mail: radova@zsslovenska.eu

Metodik prevence pro I. stupeň

Mgr. Soňa Štětkářová, telefon: 577 006 547, e-mail: stetkarova@zsslovenska.eu

Metodik prevence pro II. stupeň

Mgr. Lucie Plačková, telefon: 577 006 524, e-mail: plackova@zsslovenska.euAdresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001