Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Historie školy | ZŠ Zlín Slovenská

Historie naší školy

Dne 30. srpna 1935 rozhodla Zemská školní rada v Brně, že vznikne ve Zlíně nová Obecná škola Bartošova. Nová školní budova byla postavena na velmi pěkném místě u lesa s krásným výhledem do fryštáckého údolí a k Hostýnským vrchům.

Dne 4. října 1937 se zde začalo vyučovat, škola měla 32 tříd a prvním ředitelem by ustanoven Leopold Červinka.

Dne 18. března 1939 byla budova obsazena říšskoněmeckými vojsky, vyučování bylo přerušeno do 30. března. V té době bylo zapsáno 686 žáků.

Vyučovalo se s velkými obtížemi. Po listopadovém bombardování Zlína r.1944 zde byl uskladněn zachráněný materiál z továrních budov a zřízen útulek pro postižené obyvatele. Po osvobození města se už 22. 5. 1945 opět vyučovalo. Od 1. 9. 1945 byla budova rozdělena na Bartošovu školu I. a II, vyučovalo se na směny.

Padesátá léta byla prohlášena za průkopnická, od roku 1953 nese škola název 3. osmiletá střední škola v Gottwaldově - Díly. V té době bylo zapisováno 1000 -1050 žáků.

V 60. letech se přistavují pavilony a tělocvična. V 70. letech byla škola vybrána ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogiky pro experiment celodenního výchovného systému (CVS) - organizace volného času dětí i mimo vyučování. Trval 5 let. V září 1975 jsou zřízeny dyslektické třídy.

V roce 1980 začala generální oprava, v roce 1995 nová rozsáhlá rekonstrukce celé školy. V září 2005 je dokončena rekonstrukce školního hřiště.

V současné době má škola 640 žáků a 30 tříd - z toho 3 logopedické.

Přehled ředitelů:

  • Leopold Červinka
  • Vladimír Matoušek
  • Vratislav Hladký
  • Vítězslav Starecký
  • Václav Ondroušek
  • František Janoštík
  • PaedDr. František Semotam
  • Mgr. Oldřich Vetešník
  • Mgr. Otto Procházka

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001