Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Školní úrazy | ZŠ Zlín Slovenská

Školní úrazy

PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ ÚRAZY

  1. Žák je povinen ohlásit úraz vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli v den, kdy k úrazu došlo.
  2. Pokud byl žák ošetřen lékařem, je nutno doručit lékařskou zprávu do 48 hodin ode dne úrazu. Zpráva je nezbytná k sepsání záznamu o školním úrazu.
  3. Žáci jsou školou pojištěni. Žádají-li rodiče o odškodnění školního úrazu, je nutné nechat lékařem vyplnit „Posudek o bolestném“ a doručit vyplněný tiskopis do školy co nejdříve. Tiskopis si žák vyžádá od p.uč. Jurákové po skončení a doléčení úrazu.
  4. Pokud nejsou tyto podmínky dodrženy, nelze událost sepsat jako školní úraz ani ji odškodnit.

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001