Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Novinky - důležité | ZŠ Zlín Slovenská

Testování

Informace k testování žáků

· Screeningové testování probíhá na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, ve kterých již screeningové testování probíhalo

· Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září. Testuje se pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, tuto situaci řeší místně příslušná KHS

· Testovat se bude antigenními testy

· Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

· Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem)

Organizace testování:

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Žáci se seřadí na označeném místě a v určeném čase, třídu si přebere před určeným vchodem třídní učitel nebo vyučující 1. vyuč. hodiny, odvádí ji do šatny a přechází s celou skupinou do učebny.

budova A: vchod od Lesní čtvrti (hlavní vchod) – II. D, III. BD, IV. ABC, V. ABC

budova C: vchod do pavilonu C – I. ABCD, II. ABC, III. AC

budova D: třídy 2. stupně

7:30 - II. ABCD, V. ABC, IX. AB a VIII. C

7:40 - I. ABCD, IV. ABC, IX. C a VIII. AB

7:50 - III. ABCD, VII. ABC

8:00 - VI. ABC

Organizace vyučování a provozu školní družiny:

V pondělí 22. a 29. 11. se ruší 0. vyučovací hodiny.

1. hodina probíhá v kmenové učebně bez stěhování žáků. 2. vyučovací hodina proběhne podle rozvrhu hodin.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován až se třídou ve škole. Z tohoto důvodu bude mít žák ústa zakrytá rouškou.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vstupuje do školy hlavním vchodem a provede si test pod dohledem pověřené osoby.

« zpět

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001